Bầu cử Trưởng khu phố, "phát huy quyền làm chủ của nhân dân"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bầu cử Trưởng khu phố, "phát huy quyền làm chủ của nhân dân"

Mỗi khu phố trên địa bàn phường Tam Quan Nam là địa bàn quan trọng để phát huy, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu phố phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của Trưởng khu phố.

Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022– 2025 là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội của từng khu phố. Bởi cử tri trong khu phố sẽ là người trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của nhà nước, của nhân dân tại khu phố, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích của chính người dân trong khu phố. Thông qua bầu cử nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Việc tiến hành bầu cử Trưởng khu phố lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của khu phố trên địa bàn phường; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bầu cử Trưởng khu phố phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho trưởng khu phố quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.

Ngày bầu cử Trưởng khu phố đang đến gần, cử tri trên địa bàn phường hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình - sáng suốt, lựa chọn, bầu ra Trưởng khu phố thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.

 

Cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thống nhất trên toàn phường, vì vậy đúng 7h00' ngày 16 tháng 10 năm 2022 (chủ nhật), kính mời toàn bộ cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường đến Nhà văn hóa các khu phố để dự lễ khai mạc và bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025. Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình đến dự và phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, để lựa chọn và bầu người đại diện ưu tú cho khu phố. Điều đó sẽ góp phần để ngày bầu cử trưởng khu phố của địa phương thành công tốt đẹp./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề