Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

In hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1.004635.000.00.00.H08
Lĩnh vực Thủ tục hành chính cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (127 Hai Bà Trưng, Tp Quy Nhơn). - Nộp qua bưu điện. - Nộp qua bưu điện.   - Nộp trực tuyến.
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu số II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015; 3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015.


Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện


- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  127 Hai Bà Trưng, TP Quy NhơnĐối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên đây, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.- Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 


Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
/upload/101376/20200220/b79a066164b054f59c83d3905f9aedac1547262617_Van_ban_de_nghi_thuc_hien_du_an_dau_tu.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC


- Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.- Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.- Đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp mục tiêu dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. 


Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi