Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2021
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2021

Tiếp tục thực hiện theo Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, về công tác tiếp nhận và trả kết quả cho người dân, trong thời gian qua, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn phường Tam Quan Nam đã có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả tích cực, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng cho người dân.

Số TT

Lĩnh vực

Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa

Nguyên nhân trễ hẹn

Thực hiện việc xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Số TTHC đang thực hiện tại một cửa, một cửa liên thông

Số TTHC thực hiện tại Bộ phận chuyên môn

Tổng số

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Đang giải quyết

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6+7+8

5

6

7

8

9

10

1

Tư pháp – Hộ tịch

42

30

/

181

181

 

 

 

 

 

2

Văn hóa xã hội

47

47

/

24

 

 

 

24

 

 

3

Đất đai-Môi trường

10

9

01

22

22

 

 

 

 

 

4

Khen thưởng

5

5

/

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

104

103

01

227

203

 

 

24

 

 

Từ ngày 24/9/2021 đến ngày 22/10/2021, UBND phường đã tiếp nhận 227 hồ sơ, đã giải quyết 203 hồ sơ, trong đó lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch 181 hồ sơ, văn hóa xã hội 24 hồ sơ, đất đai – môi trường 22 hồ sơ. Đã giả quyết trước hẹn 203 hồ sơ đạt tỷ lệ 89,4 %, còn 24 hồ sơ lĩnh vực văn hóa xã hội đang giải quyết.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết