Khối vận phường Tam Quan Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khối vận năm 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khối vận phường Tam Quan Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khối vận năm 2022

Sáng ngày 17/11/2022, Khối vận phường Tam Quan Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khối vận năm 2022 triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trong năm 2022, cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp thực hiện và thực hiện công tác dân vận nhất là thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 

Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác xét duyệt và gọi khám nghĩa vụ quân sự năm 2023, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các hội đoàn thể phường. Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội gắn với thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện tốt phong trào “Ngày chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” và triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Công tác dân vận chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, UBND phường chỉ đạo các ban ngành, tổ dân phố thực hiện các chương trình, kế hoạch tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục phát động trong nhân dân chung tay xây dựng khu dân cư “sáng- xanh- sạch đẹp- an toàn- văn minh”. Phong trào“toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện đảm bảo; năm 2022 toàn phường có 3374 gia đình đăng ký; qua bình xét cuối năm có 3270 gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 96,99%;  7/7 khu phố đạt, giữ vững khu phố văn hóa, 5/5 cơ quan, trường học giữ vững cơ quan, trường học văn hóa.

Trong năm 2022, có 15 mô hình được triển khai thực hiện trên địa bàn phường, trong đó có 6 mô hình mới, 9 mô hình nhân rộng thể hiện trên các lĩnh vực: lĩnh vực chính trị 2 mô hình, văn hóa- xã hội 10 mô hình, quốc phòng- an ninh 3 mô hình. Tổng số mô hình hiện có trên địa bàn phường đến cuối năm 2022 là 42 mô hình. Các  phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương và thực hiện trên mọi lĩnh vực trong đó có nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng, góp phần giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân, bảo đảm ổn định xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Các mô hình nhân rộng như “Móc khóa an ninh” , “camera an ninh”, “gia đình, họ đạo không vi phạm pháp luật”, “khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”,..…. đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh trên địa bàn phường được tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều cách làm mới, sáng tạo trong công tác vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường trên địa bàn phường.

Hiệu quả công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” ở địa phương đã góp phần xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; góp phần củng cố cơ sở đảng, chính quyền, khối dân vận cơ sở vững mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết