Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn phường
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn phường

Trong năm 2023, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn phường được các cấp đánh giá cao, nhìn lại quá trình triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Khối vận phường đã bám sát vào các nội dung hướng dẫn của cấp trên và đã gặt hái được một số kết quả quan trọng với những mô hình sáng tạo, thiết thực, góp phần làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Qua triển khai thực hiện, toàn phường có 20 mô hình “Dân vận khéo”duy trì thực hiện trên các lĩnh vực trong đó: lĩnh vực kinh tế có 06 mô hình; Văn hóa xã hội có 6 mô hình, an ninh trật tự có 5 mô hình,  xây dựng hệ thống chính trị có 3 mô hình góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Có thể khẳng định, qua phát động phong trào thi đua và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác vận động quần chúng của Đảng. Từ việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, UBND phường, Mặt trận, đoàn thể, các tổ dân vận khu phố đã đưa ra được nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác vận động quần chúng. Các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai rộng rãi đến cả hệ thống chính trị ở cơ sở, các lực lượng làm công tác dân vận đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc huy động mọi nguồn lực trong nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề