Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Sáng ngày 14/3/2023, UBND phường Tam Quan Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 và triển khai kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Trong thời gian qua, UBND phường Tam Quan Nam luôn xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, các cấp ủy, chi bộ và hội, đoàn thể từ phường đến khu phố luôn quán triệt sâu sắc, mục đích, yêu cầu nhiệm vụ tuyển quân, gắn kết chặt chẽ công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ tại chỗ và xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự bảo đảm đúng thành phần theo quy định. Tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho các khu phố phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, hướng dẫn, triển khai các khu phố thực hiện công tác tuyển quân chặt chẽ. Thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh những sai sót giúp các khu phố thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm chính xác, đúng pháp luật.

 

Ban Chỉ huy quân sự phường đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện “tròn khâu” và là trung tâm phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, đoàn thể địa phương trong triển khai thực hiện. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các khu phố trong triển khai thực hiện, đặc biệt trong quá trình huy động thanh niên chấp hành lệnh gọi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi nhập ngũ. Kết quả thanh niên lên trạm khám sức khỏe đạt 100%, chấp hành lệnh gọi nhập ngũ 100%. Cùng với đó các ngành, mặt trận, hội đoàn thể và Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng trình tự các bước trong công tác tuyển quân, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chủ động phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng nguyên tắc, công khai, công bằng, dân chủ tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Trong năm, tổng số thanh niên xét duyệt là 556 thanh niên, chiếm tỷ lệ 3,68% so với dân số. Trong đó số vắng địa phương, các đối tượng vi phạm đạo đức chính trị và số thanh niên thuộc diện miễn, tạm hoãn, chưa gọi nhập ngũ là 464 thanh niên. Số đủ điều kiện gọi khám sức khỏe là 92 thanh niên, thông qua công tác tuyên truyền phổ biến và động viên của các cấp đã có 03 công dân có đơn tình nguyện nhập ngũ, kết quả đã giao cho Ban Chỉ huy quân sự thị xã đủ chỉ tiêu 25/25 thanh niên đạt 100%.

Cũng tại hội nghị, UBND phường đã khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích tốt trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết