Triển khai thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn phường Tam Quan Nam
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn phường Tam Quan Nam

Triển khai thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn phường Tam Quan Nam

 

            1. Mục đích của cuộc điều tra: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm các mục đích sau:

- Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

- Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

2. Thời điểm điều tra:

Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

3. Thời gian thu thập thông tin:

Thời gian thu thập thông tin: bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024.

4. Phương pháp thu thập thông tin:

Áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên (ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được, thì lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử (CAPI hoặc Webform) để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin.

5. Địa bàn điều tra: Phường Tam Quan Nam có 05 địa bàn điều tra.

- Địa bàn 01: gồm Tổ 4 khu phố Tăng Long 1.

- Địa bàn 02: gồm Tổ 3 khu phố Tăng Long 2.

- Địa bàn 03: gồm Tổ 5, Tổ 6 khu phố Cửu Lợi Đông.

- Địa bàn 04: gồm Tổ Nước Chảy khu phố Cửu Lợi Nam.

- Địa bàn 05: gồm Tổ 1, Tổ 2 khu phố Cửu Lợi Bắc.

6. Tổ chức thực hiện:

Cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 có phương pháp thu thập thông tin và nhiều nội dung rất chi tiết và phức tạp, do đó các ngành, các hội đoàn thể, các khu phố, các hộ gia đình thuộc địa bàn điều tra cần phối hợp chặt chẽ để cuộc điều tra trên địa bàn phường được hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả tốt nhất. Chủ tịch UBND phường đề nghị:

- Văn phòng – Thống kê UBND phường: Hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Cục Thống kê tỉnh và Chi cục Thống kê thị xã trong quá trình triển khai thu thập thông tin tại địa bàn và các sự cố bất thường khác (nếu có) xảy ra tại địa phương.

- Đài truyền thanh, Trưởng khu phố, các hội đoàn thể phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn được chọn điều tra biết về mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 để họ sẵn sàng phối hợp với lực lượng điều tra viên, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu.

  - Trưởng khu phố (có địa bàn điều tra) hỗ trợ cho lực lượng điều tra viên trong việc tiếp cận với hộ gia đình một cách thuận lợi./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề