Ủy ban MTTQVN phường Tam Quan Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tam Quan Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban MTTQVN phường Tam Quan Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tam Quan Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sáng ngày 10/4/2024, Ủy ban MTTQVN phường Tam Quan Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tam Quan Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Mặt trận khóa 25, nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình hành động khóa 26, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong 05 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chú trọng tuyên truyền,... kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tăng cường vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động và tập hợp Nhân dân.

 Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” có bước chuyển biến tích cực, đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành hoạt động thường xuyên, đều khắp ở khu dân cư, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia sôi nổi các phong trào. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tổ chức nhiều hoạt động với phương châm “Không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào không có một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ”. Phân công các tổ chức thành viên giúp hàng trăm lượt người nghèo bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ ngày công, cây giống, hỗ trợ sinh kế... Nhờ vậy, trong 05 năm qua có 104/150 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,48 % (năm 2019), còn 1,33% năm 2024.

Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách trên 8.700 suất quà trị giá trên 6,1 tỷ đồng; vận động Nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 300 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phối hợp làm tốt công tác hậu phương quân đội, động viên thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu hằng năm, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường vận động hội, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong 5 năm qua đã vận động hiến trên  600 đơn vị máu, góp phần đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm. Trong nhiệm kỳ qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã lan tỏa trong tầng lớp Nhân dân, tác động to lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; diện mạo từng khu dân cư ngày càng khởi sắc, Nhân dân phấn khởi tham gia và phát huy tính tự quản ở cộng đồng dân cư; có nhiều sáng kiến, sáng tạo được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ và hiệu quả. Trong 05 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng và chủ trì giám sát nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Sau giám sát, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiếp thu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với các hội đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp kiêm nhiệm của Trưởng Ban CTMT khu phố, hiệu quả; phối hợp xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với HĐND và UBND cùng cấp. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ngày càng sâu sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng trong nhiệm kỳ thường xuyên được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào của địa phương. Từ năm 2019 - 2024, Tập thể và cá nhân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường được các cấp tặng Giấy khen, Bằng khen có thành tích tiêu biểu.

Tại đại hội đã bầu 41 đại biểu vào UBMT khóa mới và bầu Ông Nguyễn Trọng Tốt, giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN phường, Ông Đinh Phong, giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường khóa 26, nhiệm kỳ 2024-2029, đại hội thành công tốt đẹp./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề