Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024”

           Để nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác cải cách hành chính, đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân phường Tam Quan Nam về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2024. Ủy ban nhân dân phường Tam Quan Nam phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số” năm 2024 (gọi tắt là Cuộc thi) với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Mục đích:

          - Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) và công tác Chuyển đổi số.

- Phát huy tính tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

          - Khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số.

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác CCHC và chuyển đối số trên địa bàn phường nhằm lan tỏa, đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ về CCHC và chuyển đổi số.

          2. Yêu cầu:

          - Quán triệt theo tinh thần chỉ đạo trong các văn bản của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính và Chuyển đổi số.

          - Chuẩn bị chu đáo, hiệu quả và tiết kiệm kinh phí; huy động được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn phường.

          - Đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan trong việc đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả.

          3. Đối tượng dự thi:

          - Đối tượng dự thi:

          + Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động làm việc tại UBND phường; lực lượng công an phường; lực lượng dân quân thường trực phường; cán bộ, viên chức làm việc tại các trường, Trạm y tế trên địa bàn phường; Trưởng các khu phố; trưởng Ban công tác Mặt trận và trưởng các hội đoàn thể ở khu phố; thành viên các tổ tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ Đề án 06, tổ công nghệ số cộng đồng ở các khu phố. (Bắt buộc tham gia)

          + Đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn phường hoặc công dân có thường trú tại phường. (khuyến khích tham gia)

- Đối tượng không được tham gia cuộc thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi.

4. Nội dung thi:

- Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Bình Định về cải cách hành chính.

- Nội dung cơ bản của Đề án 06 của Chính phủ.

- Tìm hiểu về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Dịch vụ công trực tuyến.

5. Hình thức thi:

Trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử phường Tam Quan Nam. Người dự thi truy cập vào địa chỉ http://tamquannam-hoainhon.binhdinh.gov.vn và chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và Chuyển đổi số” năm 2024.

6. Thời gian thi:

- Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc thi: Cuộc thi diễn ra trong 20 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 01/7/2024 và kết thúc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/7/2024.

- Dự kiến tổng kết và trao giải: Vào cuối tháng 7/2024.

7. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải Nhất, gồm giấy khen của chủ tịch UBND phường và tiền thưởng: 500.000đ/giải.

- 02 giải Nhì, gồm giấy khen của chủ tịch UBND phường  và tiền thưởng: 400.000đ/giải.

- 03 giải Ba, gồm giấy khen của chủ tịch UBND phường và tiền thưởng: 300.000đ/giải.

- 10 giải khuyến khích, gồm giấy khen của chủ tịch UBND phường và tiền thưởng: 200.000đ/giải.

Kế hoạch chi tiết: TẠI ĐÂY


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề