Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 59/TB-VPCP ngày 20/02/2024
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 59/TB-VPCP ngày 20/02/2024

Thực hiện Công văn số 1034/UBND-NC ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 59/TB-VPCP ngày 20/02/2024.

Để nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân phường Tam Quan Nam yêu cầu thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Ủy ban MTTQVN và hội, đoàn thể phường, Hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, người lao động UBND phường, Trưởng các khu phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung:

1. Bám sát chủ đề điều hành “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” của Chính phủ, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND phường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã năm 2024, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND phường về giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, cá nhân; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

2. Tiếp tục triển khai tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: làm sống động, làm mới các phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025”, phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030".

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 16/9/2021 của của Ủy ban nhân dân phường về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn phường giai đoạn 2021-2025; Công văn số 110/UBND-VP ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân phường về việc tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên địa bàn phường; lựa chọn, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình, bồi dưỡng nhân rộng để biểu dương, khen thưởng trong Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời giới thiệu, đề xuất về UBND thị xã để lựa chọn, xem xét tuyên truyền.

4. Triển khai tích cực, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định liên quan. Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời. Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ, xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục hồ sơ.

Tiếp tục quan tâm khen thưởng các đối tượng ưu tiên, có tính lan tỏa cao như người lao động, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên; các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong tham mưu và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề